Instituto de la Mujer
Publicaciones Compartiu

Publicacions

Al llarg de la seva història, l'Institut de la Dona ha desenvolupat una tasca ingent de creació i difusió d'informació sobre salut, educació, ocupació i les múltiples formes de discriminació encara vigents contra les dones.

El programa editorial de l'Institut consta de diferents sèries i col·leccions, dins de les quals s'inscriuen guies, els fullets, els catàlegs i altres treballs de suport i difusió de les campanyes de l'organisme.

Un dels objectius de l'Institut és facilitar a institucions, associacions, biblioteques i centres de documentació, així com a professionals i persones interessades, materials diversos que permetin divulgar la situació social de les dones. A aquest efecte, es distribueixen anualment prop de 200.000 exemplars de publicacions editades o adquirides per l'Institut.

L'Institut de la Dona distribueix de manera gratuïta gran part del seu catàleg editorial: guies, fullets i algunes de les seves col·leccions. A més, amb la finalitat de contribuir a la creació d'un fons bibliogràfic en l'àrea de la dona a les biblioteques públiques, als centres de documentació de les comunitats autònomes i a les ONG, l'Institut fa donació de moltes de les seves publicacions, la majoria de les quals són d'accés lliure en línia. Si vols accedir a aquestes publicacions, ja pots fer-ho a través de la nostra base de dades en línia:

Accés a la base de dades de publicacions S'obrirā en una finestra nova.  

W3C. S'obrirà en una finestra nova